2022-06-22

فیبروز ابروی ترانه الوندی

نانو فیبروز ابروی ترانه الوندی😍 :رفع شکستگی ابرو‌ به طبیعی ترین حالت ممکن انجام تکنیک نانو phibrows روی ابروی کم پشت و بی حالت، فرم ابرو و شکستگی‌ کاملا اصلاح شده و جاهای خالی بدون جلب توجه پر شده نکته ای که وجود داره اینه که رنگ دقیقا طبق رنگ ابروی خود شخص انتخاب میشه و هیچ تضاد رنگی و تیرگی بیش از حد وجود نداره ، این یکی از عواملیه که به نامحسوس شدن فیبروز کمک میکنه🤗 
2022-04-08

نمونه کار فیبروز مرکز فیبروز ترانه الوندی در تهران

نمونه کار فیبروز مرکز فیبروز ترانه الوندی در تهران - قدمت و اصالت اما مدرن ،ظرافت و بهداشت ، زیبایی و سادگی